SLO
USTVARJAMO DELOVNA MESTA, KJER LAHKO VSAK USPEVA IN IMA ENAKE MOŽNOSTI ZA RAST IN RAZVOJ.

Želimo ustvariti delovna mesta za vse, kjer se vsi zaposleni počutijo vključeni. Temelj za to so dobri odnosi in odprt dialog, skupaj s timskim delom.

Pridružite se naši ekipi

V podjetju BLAJ Fasteners se zavedamo, da so ključni element uspeha podjetja kompetentni, odgovori in motivirani zaposleni. Zato neprestano iščemo osebe, ki so ali imajo potencial se razviti v takšne sodelavce.

Vas zanima delo pri nas? Kontaktirajte nas in z veseljem se bomo dogovorili za informativno srečanje.

Prosta delovna mesta

CILJ 100 %
ZAPOSLENIH IMA LETNI RAZGOVOR IN IMA IZDELAN LETNI INDIVIDUALNI PLAN IZOBRAŽEVANJA IN NAPREDOVANJA

STRATEŠKE USMERITVE: 
V letu 2020 smo s pomočjo zunanjih specialistov na novo vzpostavili organizacijo podjetja z delovnimi mesti, ki so podprta s kompetenčnimi modeli. Vsako delovno mesto ima točno določene odgovornosti in kazalnike uspešnosti. Cilj do 2024 je, da ima vsak zaposleni izdelan Ietni individualni plan izobraževanja in napredovanja.

CILJ 100 %
ZAPOSLENIH AKTIVNO SODELUJE V ORGANIZIRANEM SISTEMU PODAJANJA KORISTNIH IDEJ

STRATEŠKE USMERITVE:
V poslu je cilj vsak dan spremljati probleme in njihove rešitve. Da bi to dosegli, smo vključili hitre 10-minutne sestanke z vodjo vsake posamezne enote – strojne, za tehnološke enote razreza, kovačije, orodjarne, mehanske obdelave, kontrole in podporne službe v podjetju. To pomaga pri hitrem prepoznavanju težav in iskanju inovativnih rešitev, ki jih vključujemo v vsakodnevne prakse vitkega poslovanja.

CILJ 0 %
NIČ NESREČ V ZADNJEM LETU

STRATEŠKE USMERITVE:
S pridobitvijo certifikata ISO45001 za sistemsko vodenje varnosti in zdravja pri delu smo zmanjšali tveganje za nezgode pri delu ter omogočlili zdrava in prijazna delovna mesta. V treh zadnjih zaporednih letih smo imeli le 2 manjši nezgodi pri delu in nobene z resnejšim izidom.

Certifikat smo uvajali med pandemijo, ko smo se borili z negotovimi napovedmi. Oblikovanje politike vamosti in zdravja na delovnem mestu v katero so bili vključeni vsi zaposleni je zmanjšalo strah pred negotovostjo. PRIVLAČEN, TRAJNOSTEN DELODAJALEC MED PANDEMIJO.

Zato smo se lahko izognili večjim strukturnim organizacijskim ukrepom. Biti zanesljiv, nam je pomembno. 

Urejenost delovnega mesta po sistemu 5S. 

Zdravje in varnost pri delu v naložbenih zahtevah.
Kaj pravijo zaposleni?

»To, da se s sodelavci v službi znamo pohecati, mi da ponoven zagon za delo« - Matej Kladnik, CNC operater

»Moj delovni dan se začne ob 7:45, kar mi omogoča, da zjutraj telovadim in si s tem napolnim dnevno dozo energije« - Aleš Hribernik, Vodja priprave proizvodnje in vodja zagotavljanja kakovosti

»Živimo v času 4. industrijske revolucije, ki prinaša digitalizacijo in avtomatizacijo na vseh nivojih. Delo v BLAJ Fasteners mi omogoča, da s svojim znanjem ostajam na tekočem s trendi v industriji.« - Gregor Kolar, vodja proizvodnje.

S pridobitvijo certifikata ISO45001 za sistemsko vodenje varnosti in zdravja pri delu smo zmanjšali tveganje za nezgode pri delu ter omogočili zdrava in prijazna delovna mesta. V treh zadnjih zaporednih letih smo imeli le 2 manjši nezgodi pri delu in nobene z resnejšim izidom.

Certificirano družini prijazno podjetje

Aktivno si prizadevamo za več zadovoljstva in ravnovesja v delu in življenju. S certifikatom Družini prijazno podjetje smo se zavezali k izvajanju desetih ukrepov, ki nam omogočajo enostavno obvladovanje poklicnega in zasebnega življenja.

Delo s strastjo

V podjetju želimo ustvariti delovna mesta, ki omogočajo zaposlenim, da delajo s strastjo in so pri tem zadovoljni, zato zagotavljamo:

stimulativno mesečno plačilo in nagrade;
dolgoročno varnost zaposlitve;
uravnoteženo razmerje med službenih in zasebnim časom;
fleksibilen delovni urnik;
strokovno in osebno rast ter možnost napredovanja;
enakopravnost v delovni ekipi;
mentorstvo in dodatna usposabljanja;
skrb za varno in urejeno delovno okolje;
posluh za osebne potrebe;
odkrito in spoštljivo medsebojno komunikacijo med sodelavci;
zaposlitev v uglednem, tehnološko sodobnem podjetju
možnost stalne zaposlitve in nadaljnjega kariernega razvoja.

Blaj-VEZAJ povezuje zaposlene

Enako skrbni, kot smo do proizvodnje vijakov, smo tudi v odnosih do zaposlenih. Za lažjo in usmerjeno komunikacijo z zaposlenimi, smo pred dvema letoma razvili in postavili učinkovit uredniški model izdajanja internega glasila Blaj Vezaj. Interno glasilo sodelavcem pomaga začutiti, da smo vsi del iste zgodbe, s skupnimi cilji in so povezani.  

Blaj Vezaj izhaja enkrat mesečno, natisnjen je vsak 15. dan v mesecu v podjetju, kjer vsak zaposleni prevzame svoj izvod. V vsebini se izrazito naslavljajo razvoj in aktualni dosežki, za katere so zaslužni sodelavci – to je ključen zorni kot, ki je izpostavljen v vseh prispevkih v izdaji.

Osrednja tema vsake številke je namenjena osebnostni rasti in izboljševanju kompetenc. Te so zastavljene kot uporabni to-go nasveti, ki jih lahko vsak zaposleni implementira v vsakdanu. Dodatno se glasilo zaposlenim približuje z lahkotnejšo vsebino 'sivih celic'; rubriko s križankami, kvizom ali rebusom, formo skozi katero dobijo zaposleni informacije o dosežkih podjetja z orodjem igrifikacije.