SLO

Blajeva zaveza trajnosti 2030: 55-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov

V podjetju Blaj Fasteners delujemo skladno z družinskimi vrednotami, na katerih smo zgradili več kot 55-letno tradicijo družbe. So kompas, po katerem se ravnamo v prizadevanjih za uresničevanje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli svetovni voditelji iz Organizacije združenih narodov v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030. 

Ključna zaveza podjetja Blaj Fasteners je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov C0₂ za 55 % do leta 2030. To je naša politika podnebne nevtralnosti, ki jo zasledujemo v odgovornem ravnanju do naravnega okolja, spodbujanju trajnostnega razvoja izdelkov in storitev, skrbi za učinkovito rabo naravnih virov, učinkovito logistiko ter optimizacijo embalaže in odpadkov. 

Trajnostne vezi ustvarjamo s 100-odsotno reciklabilnimi materiali 

Vsi Blajevi produkti so narejeni iz jekla. To je eden od najbolj reciklabilnih in najobstojnejših materialov, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati, pri tem pa ne izgublja svoje kakovosti. Ta je ključna za zagotavljanje varnih in trajnostnih vezi. Razvijamo jih v proizvodnji, ki je postavljena skladno s standardom ISO14001 in Blajevimi temeljnimi usmeritvami okoljske politike

Blajeva zaveza trajnosti 2030
55-% zmanjšanje izpustov CO₂

100-% reciklabilni materiali
vsi Blajevi produkti so narejeni iz jekla

Člani Akademije za vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov v praksi
med izbranimi devetimi slovenskimi podjetji leta 2017

Nagrada za vzpostavitev trajnostnih poslovnih modelov v praksi
leta 2018

Usmeritve Blajeve okoljske politike
skladne s standardom ISO14001