SLO
Trajnost
Na pravi strani zgodovine

Za industrijo naših strank je značilno, da s svojimi izdelki in rešitvami pomembno vplivajo na življenja svojih kupcev ter posledično na gospodarski razvoj držav ali regij. Zelo se zavedajo svojega trajnostnega delovanja in vpliva.

Naša gonilna sila pa je prepričanje, da lahko naredimo nekaj, da bo svet boljši. To prepričanje je podlaga Blajeve zavezanosti trajnosti: 55-odstotno zmanjšanje emisij CO₂ do leta 2030.

Današnje trajnostno delovanje podjetja Blaj Fasteners pomeni usklajevanje

gospodarske rasti,
socialne vključenosti in
varovanja okolja.

TRAJNOSTNICILJI IN STRATEŠKE USMERITVE

OKOLJSKI

100 % RECIKLIRAN REPROMATERIAL
100 % ELEKTRIKA IZ OBNOVLJIVIH VIROV DO 2024


Optimizacija okolju prijaznih procesov

EKONOMSKI

11 % ZMANJŠANJE PORABE MATERIALA NA ENOTO PROIZVODA DO 2027
100 % TRAJNOSTNA DOBAVITELJSKA VERIGA DO 2024
100 % ZAPOSLENIH IZVEDLO LETNI RAZGOVOR DO 2023


Vlaganje v tehnološko nadgradnjo proizvodnje, razvoj strokovnega znanja zaposlenih

DRUŽBENI

0 % NESREČ PRI DELU, KI BI POVZROČILE BOLNIŠKO ODSOTNOST DO 2023
0,15 % PRIHODKA LETNO NAMENIMO ZA RAZVOJ LOKALNEGA OKOLJA
USPOSABLJANJE IZ POSLOVNE ETIKE IN ‘CODE OF CONDUCT’


Vlaganje v lokalne skupnosti, usposabljanje zaposlenih in dobaviteljev, dolgoročno trajnostna delovna mesta

Naša zaveza: 55-odstotno znižanje
izpustov toplogrednih plinov do leta 2030

Kako nam bo to uspelo?

Trajnostni razvoj smo integrirali v svoj način dela, pri čemer združujemo tradicionalno znanje z najsodobnejšo tehnologijo in razvojem. Današnje trajnostno delovanje podjetja Blaj Fasteners usklajuje gospodarsko rast, socialno vključenost in varovanje okolja.

Za dosego zastavljenih ciljev smo si zadali prednostne naloge:

nadaljnje vlaganje v tehnološko nadgradnjo proizvodnje,
razvoj strokovnega znanja zaposlenih,
optimizacija okolju prijaznih procesov in
vlaganje v lokalne skupnosti.

Soustvarjanje trajnostne proizvodne verige

Z našim celovitim sistemom spremljanja vplivov na okolje pomagamo našim strankam soustvarjati trajnostno proizvodno verigo. Naše podjetje vzpostavlja, spodbuja, spremlja in vzdržuje etične standarde ter prakse v vseh odnosih z deležniki. Redno jih obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in aktivnostih ter jim tako omogočamo sprejemanje pravih poslovnih odločitev.

Zlata medalja ECOVadis: med
TOP 5 % v panogi

Prejeli smo zlato medaljo za trajnost po lestvici trajnosti organizacije EcoVadis, na kateri smo uvrščeni med top 5 % podjetij v panogi. EcoVadis je neodvisna mednarodna organizacija, ki vrednoti, ocenjuje in uvršča integracijo trajnostnih zadev podjetij v njihove poslovne dejavnosti.

Uporabljamo 100-odstotno
recikliran material

Vodilni v trendih zelenega prehoda
Ali ste vedeli?

Slovenija je 9. najmanj onesnažena država na svetu (Numbeo: indeks kakovosti življenja za leto 2021). Prizadevamo si, da tako tudi ostane.

Trajnost: nova beseda za to, kar počnemo že ves čas

Anton Blaj, ustanovitelj podjetja Blaj Fasteners, je pionir. Bil je eden prvih podjetnikov v Sloveniji. Danes že druga generacija ponosno vodi podjetje.

Blaj Fasteners skrbi za naravno okolje in spodbuja trajnostni razvoj izdelkov in storitev ter izvajanje dejavnosti v celotni verigi: z učinkovito rabo naravnih virov, učinkovito logistiko, optimizacijo embalaže, odpadkov itd.

Naš odnos do varstva okolja se je razvijal skladno s trendi v družbi in tako smo uvedli standard ISO14001 za ravnanje z okoljem.

Vijake Blaj Fasteners uporabljajo v najzahtevnejših objektih v strojništvu, na primer v hidroelektrarnah, ladjah, motorjih, zabojnikih za jedrske odpadke, dvižnih mehanizmih, generatorjih in zavornih sistemih vlakov. Zato se že od vsega začetka zavedamo neposrednega vpliva kakovosti naših izdelkov na okolje in lokalne skupnosti.

1966
inženir elektrotehnike Anton Blaj ustanovi podjetje

1991
legalizacija finančne kategorije Dobiček in poslovne naložbe

1992
vstop na nemški trg

2000
odpadna toplotna energija se v podjetju skozi vse leto uporablja za ogrevanje

2014
magistra ekonomije Petra Blaj postane direktorica podjetja

2017
med 9 slovenskimi podjetji, izbranimi za člane Akademije za vzpostavljanje trajnostnih poslovnih modelov v praksi uvedba standarda ISO14001

2018
nagrada za uveljavljanje trajnostnih poslovnih modelov v praksi

2019
uvedba programa za brezpapirno pisarno

2020
uvedba standarda ISO45001
certifikat Družini prijazno podjetje
vzpostavitev sistema koristnih predlogov, 10-minutni sestanki za hitro reševanje težav 
uvedba programa CASQ-it
oblikovanje kompetenčnih modelov za vsa delovna mesta in individualnih razvojnih načrtov zaposlenih

2021
vzpostavitev sistema 5S za organizacijo prostorov
reorganizacija delovnih mest
vzpostavitev modela mentorstva

2022
zlata medalja EcoVadis

2027
zmanjšanje porabe surovin (palice iz jeklenih zlitin) na enoto izdelka za 11 %

2030
Blajeva zavezanost trajnosti: 55-odstotno zmanjšanje emisij CO₂

Naša strategija je biti trajnostni in delovati trajnostno

Smo med 9 slovenskimi podjetji, izbranimi za člane Akademije za vzpostavljanje trajnostnih poslovnih modelov v praksi.

Na podlagi sodelovanja v Trajnostni poslovni strategiji in Akademiji za vzpostavljanje trajnostnih poslovnih modelov smo ovrednotili našo preteklo trajnostno dejavnost, jo dobro integrirali in nadgradili v prvo celovito trajnostno strategijo podjetja. Leta 2018 smo dobili nagrado Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva SPIRIT za uveljavljanje trajnostnih poslovnih modelov v praksi.

Med procesom razvoja naše prve trajnostne strategije se je naše razmišljanje spremenilo in s tem tudi naš delovni proces. Spremenili smo vrednote in postali podjetje, v katerem je trajnost ambicija in zaveza celotne ekipe. Ukvarjanje s trajnostno strategijo nam je prineslo veliko pozitivnih sprememb:

Začeli smo razmišljati in delovati drugače ter preoblikovali naš vrednostni sistem. Danes so naše vrednote agilnost, trajnost, odgovornost in strast.
Ekipa Blaj Fasteners je pri delu s strankami agilna; njihova filozofija jih spodbuja k nenehnim izboljšavam, zato morajo rasti in se razvijati.
Ekipa Blaj Fasteners je trajnost vključila v svoj način dela.
Ekipa Blaj Fasteners izkazuje svojo odgovornost z razvojem družinske strukture, ki bo zmanjšala tveganje, ko bo vodenje podjetja prevzela naslednja generacija.