SLO

Uspešno zaključili s projektom Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2023-2028.

2. 11. 2023

Pod okriljem projekta SPIRIT Slovenija smo sodelovali v projektu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2023-2028. Projekt je potekal v dveh fazah, in sicer Faza A in Faza B. V sklopu Faze A, Akademije Trajnostne in krožne transformacije, so potekale tri delavnice. Poleg delavnic nas je skozi procese strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja vodil izbran strokovnjak, s katerim smo se v podjetju dobivali na sestankih.

Razvoj dolgoročne strategije na področju trajnosti in krožnega gospodarstva

V okviru projekta smo razvili dolgoročno strategijo na področju trajnosti in krožnega gospodarstva, ki je rezultat poglobljene analize trenutnih procesov, produktov in storitev, kot tudi analize naše konkurence. Preučili in prilagodili smo svoj trenutni model, da še bolj vključuje trajnost in načela krožnega gospodarstva. Pripravili smo pregled trajnostno usmerjenih strateških aktivnosti in akcijski načrt, kako bomo to implementirali v poslovni strategiji. Identificirali smo glavne indikatorje za strateško kontrolo in meritve poslovnih in trajnostnih vplivov, vključujoč okolje, družbo in zaposlene ter ekonomijo. 

Razvoj tehnologije izdelave kritičnih vijakov z višjo trajno dinamično trdnostjo

Projekt Razvoj tehnologije izdelave kritičnih vijakov z višjo trajno dinamično trdnostjo smo pripravili po uspešno zaključeni Fazi A – Sklopa I, ki je bil pogoj za prijavo projekta v Fazo B.

V projektu se bomo lotili razvoja bolj trajnostnega postopka izdelave kritičnih jeklenih vijakov stopnje BLS – 3, kjer je potrebna najvišja stopnja kritičnosti in je rezervirana za tiste aplikacije, pri katerih odpoved vijakov ni sprejemljiva, to so kritične aplikacije naftne in plinske industrije.

Proizvodnja vijakov s tehnologijo mehanske in toplotne obdelave izpolnjuje kriterije API BSL-3, vendar bomo z uvedbo nove tehnologije naslovili trajnostne izzive učinkovito in ob tem ne le ohranili doseganje vseh zahtev API BSL-3, temveč jih celo izboljšali.