SLO

Trajnostna strategija

10. 8. 2023

Prvo trajnostno strategijo smo pripravili v letu 2017, v okviru sodelovanja v na novo razvitem programu usposabljanja s strani Spirit Slovenija,   kot eno izmed 9 podjetij v vzorčni skupini, ki so pripravila prvo trajnostno poslovno strategijo poslovanja.

Izvajanje aktivnosti v okviru razvitega modela so nam omogočila uspešno rast tudi v tako zahtevnih pogojih dela kot so bili  Covid in energetska kriza. To je bil poleg zahtev kupcev, za katere je trajnost danes postala pričakovana. » Če je ne zagotavljaš, ne moreš biti več v njihovi družbi.« predstavljala razlog  za ponovno prijavo in nadgraditev strategije. 

Namen je zasledovanje strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

Strategija in model poslovanja bo nam tako zagotovil trajnostno poslovanje naslednjih  letih. Projekt bo prispeval k cilju sistematičnega delovanja v smeri izboljševanja snovne in energetske učinkovitosti, učinkovite rabe virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu prispeva k zelenemu prehodu, zelenim znanjem in spretnostim, zelenim delovnim mestom in izboljševanju konkurenčnosti, posledično pa tudi k povečevanju možnosti/verjetnosti za stabilno in dolgoročno poslovanje v verig i vrednosti na ključnih področjih, na katerih ima Slovenija primerjalno prednost.

V sklopu Akademije TKT smo pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnjaka pripravili:

  • dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja, 
  • pripravljen portfelj idejnih projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih poslovnih strategij,
  • trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter 
  • predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v FAZO B.

Vrednost projekta je 23.180,00 € in je del ukrepov  načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt je v celoti sofinanciran s strani Evropske unije – NextGeneration EU.