SLO

RRI-NOO -28251571-180

24. 5. 2023

Energetsko optimiziranje procesov kovanja preko razvoja treh različnih tipov vijakov

V kovinsko-predelovalni industriji so energetsko intenzivni procesi, kot sta kovanje in termična obdelava, ključni za proizvodnjo kakovostnih izdelkov. Zaradi drastičnega povečanja cen energije v zadnjem letu so proizvodna podjetja pod močnim pritiskom. S tehnološkim napredkom se odpira pot za optimizacijo porabe energije s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja.

Povezovanje znanj iz različnih področij

Podjetji Metronik d.o.o. in Anton Blaj d.o.o. sta se povezali v razvojno-raziskovalni konzorcij z namenom razvoja napredne programske rešitve za optimizacijo porabe energije v proizvodnji. S kombinacijo znanj iz kovinsko-predelovalne proizvodnje in razvoja naprednih programskih rešitev bosta v iterativnem procesu razvila tri nove vrste vijakov in programsko rešitev, ki temelji na umetni inteligenci in modelu proizvodnje.

Izpolnitev zahtev kupcev in energetski prihranki

Uspešna izvedba projekta bo omogočila izpolnitev zahtev do kupcev in hkrati prinesla bistvene energetske in snovne prihranke. Razvita programsko-rešitev bo lahko uporabljena za doseganje napredne energetske učinkovitosti tudi v drugih slovenskih industrijskih panogah.

Trajanje projekta

Projekt bo trajal dve leti, od 1.11.2022 do 31.10.2024, in predstavlja pomembno priložnost za učinkovitejšo in trajnostno proizvodnjo v kovinsko-predelovalni industriji.

Projekt je sofinanciran s strani MGTŠ

Projekt v višini 597.453,47€, bo sofinanciran s strani MGTŠ v višini 298.726,72€, saj smo bili izbrani na javnem razpisu za SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO (kratica javnega razpisa: JR RRI NOO) (investicija B: »Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji, komponenta 1: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije« (C3 K1), 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in vključujoča rast«

Več o projektih si lahko preberete na spletni strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si.

Projekt je delno sofinanciran s strani Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

Trajanje projekta: 1.11.2022 - 31.10.2024

Skupna finančna vrednost projekta: 597.453,47€

Višina sofinanciranja iz naslova finančne podpore: 298.726,72€