SLO

Zaključen projekt digitalne transformacije

30. 9. 2022

Zaključili smo s projektom Digitalizacija podjetja Anton Blaj, d. o. o., s katerim smo se lotili digitalizacije področij: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in industrija 4.0.

Sedaj smo stopili še korak bližje konceptu industrija 4.0, saj s pomočjo nove tehnologije, ki je bila razvita za nas, veliko boljše in hitreje pripravljamo poročila. Na osnovi vhodnih podatkov in analiz so sedaj naši plani bolj realni v dejanskem času glede surovin, zalog končnih izdelkov, ljudi in strojev. Plane sedaj lažje vizualiziramo in sproti popravljamo glede na povpraševanje na trgu.

Kako je potekal proces dela in digitalizacije?

Že na začetku smo se zavedali vseh tveganj, ki prihajajo z digitalizacijo, zato smo se odločili za strokoven in sistematičen pristop k digitalni preobrazbi. Najprej smo s pomočjo internih kadrov analizirali in opisali naše procese v kontekstu digitalizacije proizvodnje in nato s pomočjo zunanjega izvajalca izdelali opis stanja digitalizacije in skupaj izdelali strategijo digitalizacije. Napisali smo načrt, ki je bil izdelan z namenom opisa trenutnega stanja in tveganj ter ključnih izzivov, s katerimi se srečujemo, ciljev, ki jih želimo doseči na posameznih področjih, konkretnih ukrepov za izpolnitev ciljev in predvidenih rezultatov.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  


SMM Hamburg – vodilni mednarodni pomorski sejem

16. 9. 2022

Med 6. in 9. septembrom 2022 smo sodelovali na SMM Hamburg, ki je vodilni mednarodni pomorski sejem in se je odvil v Hamburgu v Nemčiji. Našo blagovno znamko  BLAJ FASTENERS PASSION FOR ENGINEERING in znak B B smo predstavili ponosno in s poudarkom na trajnosti. Na sejmu smo bili tudi prepoznani kot eni izmed treh ali štirih vodilnih proizvajalcev vijakov.

Predstavili smo se s kritičnimi vijaki, ki so plod razvoja novih tehnologij izdelave in so del motorjev prihodnosti, ki temeljijo na tem, da jih poganja vodik. Da lahko zagotovimo motorju izboljšano kakovost in prilagojenost na nove, alternativne medije smo morali spremeniti tehnologijo izdelave, ki sledi načelom t.i. »Lahke proizvodnje«. 

Naša direktorica Petra Blaj  je imela 10-minutno predstavitev na temo trajnostne transformacije podjetja in vpliva le-te na poslovanje podjetje. Spoznali pa smo tudi veliko strokovnjakov iz pomorske industrije.

Na sejmu se je dogajalo …

Sejem je trajal 4 dni in na njem so se odvila različna predavanja, konference in seveda pa je bil čas na sejmu napolnjen s povezovanjem s strokovnjaki iz pomorske industrije. Sejma se je udeležilo preko 2000 razstavljavcev in 30.000 obiskovalcev iz več kot 100 držav. 

Naša udeležba na sejmu je bila sofinancirana, saj smo bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Slovenij www.eu-skladi.si.