SLO
Laboratorij kakovosti:
VSAKO LETO 4,000 PRESKUSOV NATEZNE TRDNOSTI

NIČ NE PREPUŠČAMO SLUČAJU

Obvladujemo vhodno kontrolo, medfazno kontrolo (IPC) in kontrolo kakovosti končnih izdelkov. Rentgensko vhodno kontrolo materialov (X-Ray) in ultrazvočno kontrolo notranjih napak materialov izvajajo certificirani sodelaveci. V medfazni kontroli vsak zaposleni v procesu mehanske obdelave zagotavlja, da so zahtevane karakteristike po delovnem nalogu tudi realizirane. Kakovost končnih izdelkov preskušamo z dimenzijsko kontrolo in kontrolo materialov s porušnimi ter neporušnimi metodami preiskav.

Lastna oprema in usposobljen kader z bogatimi izkušnjami omogočata neprestan nadzor procesov in kontrolo vseh pomembnih karakteristik veznih elementov. Tako zagotavljamo visoko odzivnost na vaše potrebe in visoko stopnjo zanesljivosti Blaj izdelkov, za katere vam lahko izdamo tudi certifikat. 

PRESKUSNI POSTOPKI:

Dimenzijske kontrole:
 • kontrola dimenzij s klasičnimi merili: pomična merila, mikrometri, kalibri in ostala merila;
 • kontrola dimenzij z merilnim projektorjem;
 • kontrola dimenzij in položajnih toleranc z MAHR merilnim strojem;
 • kontrola dimenzijskih karakteristik površine (hrapavost).
Kontrole mehanskih lastnosti:
 • kontrola trdote (HV, HBW, HRC);
 • kontrola mikrotrdote (HV0,3, HV0,5 ...);
 • natezni preizkus trdnosti vijakov na postruženih epruvetah (Rm, Rp0,2, ReL, A, Z in ostali);
 • natezni preizkus trdnosti celega vijaka;
 • tlačni preizkus trdnosti matic s preskusno silo;
 • kontrola udarne žilavosti (Charpy)
 • kontrola na pomešanje z UCI metodo (trdota).
Kontrole površinskih napak:
 • magnetna kontrola do dolžine 4.000 mm;
 • kontrola s penetranti.
Ultrazvočna kontrola notranjih napak materialov
 • Ultrazvočna kontrola notranjih napak materialov
Preiskava materialov
 • Metalografske preiskave
 • Preiskava naogljičenja in razogljičenja
 • Preiskava kovaških linij tečenja
 • Vsebnost nekovinskih vključkov
 • Ocena velikosti zrn
 • Ocenitev segregacij
 • Ocenitev segregacij karbidov
 • Preiskava navojev z makrojedkanjem
 • Mikroskopska metoda preiskave navojev
 • Preiskava interkristalne korozije
Kontrola kemične sestave materialov
 • Kontrola kemične sestave materialov
Kontrola debeline površinskih zaščit
 • Kontrola debeline površinskih zaščit
Druge preiskave

NOVO: PRENOVLJEN METALOGRAFSKI LABORATORIJ

V letu 2017 smo uspešno zaključili investicijo v metalografski laboratorij. Investicija v obsega novo abrazivno namizno žago, napravo za avtomatsko brušenje in poliranje metavografskih obrusov proizvajalca Buehler ter svetlobni mikroskop Olympus BX53M s pripadajočo programsko opremo. »Z investicijo lahko uporabljamo vse metalografske tehnike in metode za preiskavo materiala,« je z nadgradnjo metalografskega laboratorija zadovoljen Aljaž Zagajšek, metalurg v Blaj Fasteners. Investicija nam omogoča natančnejše preiskave:

mikrostruktur materiala;
vsebnosti nemetalnih vključkov in velikost kristalnih zrn;
fraktografskih lastnosti;
linij tečenja;
površinskih zaščit in
vpliva različnih atmosfer in temperatur pri toplotni obdelavi in kovanju.

CERTIFIKATI OB PREVZEMU VEZNIH ELEMENTOV:

Izvajamo inšpekcijske preglede s pooblaščenim zastopnikom kupca za inšpekcijske preglede s tehnologijo obogatene resničnosti (AR). AR izboljšuje učinkovitost in natančnost inšpekcijskih pregledov ter spodbuja višjo kakovost.
 • Spričevalo o skladnosti 2.1 – EN 10204;
 • Spričevalo o skladnosti 2.2 – EN 10204;
 • Potrdilo o kontroli 3.1 – EN 10204;
 • Potrdilo o kontroli 3.2 – EN 10204;

 

Kontrolo lahko opravi TÜV, DNV, ABS, LR, BV,, RINA, NKK, CCS,Türk Loyd ali strankin neodvisni kontrolor.

POSLUJEMO V SKLADU S STANDARDI: