SLO

Priprava individualnih kariernih planov za vse zaposlene

30. 8. 2022

Izjemna Blaj ekipa je naša največja konkurenčna prednost. Zato se trudimo in se bomo še naprej trudili obdržati visok nivo motivacije ter omogočali osebni in karierni razvoj posameznikov znotraj podjetja. Skozi razgovore o kompetencah ustvarjamo individualne karierne plane. Na vsakem delovnem mestu skušamo zagotoviti najboljše pogoje za potrebe naših sodelavcev in podjetja.

Veriga je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen.

Postavitev kariernih ciljev je ključna za karierni razvoj posameznika. Našim sodelavcem želimo zagotoviti uspešno karierno pot znotraj podjetja Blaj. Zato se trudimo, da upoštevamo individualnost vsakega sodelavca in skupaj zastavimo specifične, merljive, dosegljive, smiselne in časovno dosegljive cilje.

Prejeli smo zlato ECOvadis nagrado za trajnostno poslovanje

Z veseljem delimo z vami, da je bilo podjetje Blaj nagrajeno z zlato medaljo za trajnostno uspešnost v letu 2022. Na ta dosežek smo izjemno ponosni, a se hkrati zavedamo, da nagrada ni naključje. Že od začetka poslovanja se trudimo namreč našo zgodbo pišemo na trajnosti način.

S prejeto nagrado se uvrščamo med top 3 % podjetij v naši industriji

EcoVadis ocenjuje podjetja glede na njihove dosežke na področjih, ki zajemajo okolje, delovne in človekove pravice, etiko ter trajnostno nabavo. V podjetju Blaj z malimi koraki stopamo proti cilju čim bolj trajnostnega poslovanja. Mednje lahko uvrstimo naše brezpapirno pisarniško poslovanje, porabo odvečne toplotne energije za ogrevanje naših prostorov ter in sosednjih stavb, uporabo 100 % recikliranega materiala za izdelavo naših produktov in še bi lahko naštevali.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem naši sodelavcem, ki vsak dan prispevajo k uresničevanju naše vizije. Nagrada je vsekakor posledica skupnega truda in prilagajanja, na kar smo izjemno ponosni.

Aplikacija za načrtovanje in učinkovitejše obveščanje kupcev

Konec meseca avgusta bo v našem podjetju zaživela aplikacija za napredno načrtovanje in razporejanje naročenih produktov, natančno spremljanje lokacije produktov in obveščanje kupcev o dobavnih rokih. S tem si bomo zagotovili še boljši konkurenčni položaj, saj danes kupci bolj kot kadar koli cenijo transparentnost.

Z novim sistemom še boljši

Z novo napredno programsko opremo bomo ustvarili časovni razpored oziroma načrt s katerim bomo zagotovili še bolj učinkovit proizvodni proces in kupcem omogočili ustrezne nabavne roke. Bolj natančno bomo lahko spremljali in načrtovali tudi potrebe po proizvodnih materialih, sistem pa bo povezan z našim sedanjim ERP sistemom.

Jutranji 10 minutni sestanki za hitrejše reševanje izzivov v proizvodnji

Projekt, s katerim smo zagnali jutranje 10 minutne sestanke za boljšo učinkovitost in zbiranje predlogov za reševanje izzivov na vseh področjih delovanja, je v podjetju že dodobra zaživel.

Že eno leto s tem bolj učinkoviti

Naš cilj je spremljati težave in sproti iskati rešitve. Da bi to dosegli se redno dobivamo z vodji različnih področij – z vodjo strojne obdelave, razreza, kovačnice in orodjarnice, toplotne obdelave, kontrole, dostave in podpornih storitev v podjetju. To nam pomaga pri hitri identifikaciji težav in iskanju inovativnih rešitev, ki jih vključujemo v vsakodnevno delovanje.