Toplotna obdelava
Postopki toplotne obdelave: poboljšanje, normalizacija, črnenje, mehko žarjenje, raztopno žarjenje in izločevalno utrjevanje.

Računalniško vodeni procesi

Vsi procesi termične obdelave so računalniško vodeni:

  • tako zagotavljamo visoko stopnjo ponovljivosti in dokazljivosti;
  • s sledenjem ustvarjamo bazo podatkov, ki je osnova za nadaljnje analize in razvoj.

Recepti  toplotnih obdelav so plod neprestanega izobraževanja v kombinaciji z lastnim razvojnim znanjem, ki se skozi polstoletno tradicijo podjetja prenaša iz generacije v generacijo. 

4.000 nateznih (trgalnih) preizkusov letno

Proces termične obdelave preverjamo in potrjujemo s preizkusi za mehanske lastnosti. Letno opravimo 4.000 nateznih preizkusov na 100-tonskem trgalnem stroju. Vseskozi razvijamo nove tehnologije termične obdelave za sodobne materiale. Procese termične obdelave v lastnem laboratoriju tudi validiramo.