Orodjarstvo je nosilec tehnološkega razvoja

8. 8. 2017

Orodjarstvo je nosilec tehnološkega razvoja

Blaj Fasteners smo se letos vključili v nacionalni kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva, ki povezuje 15 partnerskih podjetij iz panoge. V različna usposabljanja bo skozi projekt vključenih preko 1200 zaposlenih.

Vlaganje v razvoj v zaposlenih je ena od ključnih usmeritev podjetja. Z nadgradnjo njihovih kompetenc skrbimo za njihovo osebno rast, ohranjanje visoke dodane vrednosti in konkurenčnosti podjetja ter razvoja regije.

V usposabljanja so vključeni ključni kadri iz vodstva podjetij, produktni vodje, razvojniki, tehnologi in orodjarji. Cilj projekta je vzpostavitev uporabnega kompetenčnega modela, ki bo pokrival dejanske potrebe podjetij in bo vseboval orise nekaterih poklicev prihodnosti.

»Osrednji cilji projekta so ohranjanje delovnih mest, zadrževanje ključnih kadrov, zagotavljanje uspešnega poslovanja in prispevek k razvoju regije,« so na prvem srečanju partnerjev kompetenčnega centra izpostavili udeleženci.