Zavezali smo se prvi trajnostni strategiji podjetja

3. 7. 2017

Zavezali smo se prvi trajnostni strategiji podjetja

Trajnostni razvoj je osrednja tema najpomembnejših globalnih, evropskih in slovenskih institucij. Zavezani smo mu tudi v podjetju Blaj fasteners, kjer smo zasnovali dolgoročno trajnostno usmerjeno strategijo.

V Blaj Fasteners nadaljujemo z izobraževalnim programom Vzpostavljanja trajnostnih poslovnih modelov v praksi, ki ga je pripravila Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vzporedno s tem smo osnovali prvo celovito trajnostno usmerjeno strategijo podjetja.

Naša strategija predstavlja ambicijo in zavezo lastnikov, vodstva in ključnih strokovnjakov podjetja k uresničevanju poenotenega trajnostnega uspeha. Zavedamo se vpliva naših izdelkov in rešitev na kupce ter gospodarski razvoj držav iz katerih prihajajo. Zato veliko vlagamo v tehnološke posodobitve proizvodnje, razvoj strokovnega znanja zaposlenih in optimizacijo logistiko.

»Zavedanje soodvisnosti in odgovornosti do sodelavcev ter okolja v katerem delujemo sta bili vedno prisotni. Skladno z razvojem širše družbe, se razvija tudi odnos podjetja do varovanja okolja,«izpostavlja direktorica Blaj Fasteners mag. Petra Blaj. Vzpostavili smo tudi sistem prenosa odgovornosti in pooblastil na mlajše generacija, ki so nosilni kadri in garancija za stabilno nadaljevanje tradicije družinskega podjetništva v prihodnje.