Temeljne usmeritve naše politike kakovosti:

  • Naši kupci so naši partnerji s katerimi stalno izboljšujemo kakovost naših proizvodov in storitev.
  • Vsa pomembna tveganja stalno spremljamo, ocenjujemo in obvladujemo tako, da so doseženi cilji kakovosti in cilji ravnanja z okoljem.
  • Naša prednost je prilagodljivost in odzivnost na zahteve kupcev.
  • Točnost in zanesljivost sta ključna kazalnika naše uspešnosti.
  • Cenovna usklajenost z nivojem zahtevnosti proizvodov in pričakovanji kupcev.
  • Razvoj procesov temelji na stalnem posodabljanju tehnološko-informacijske opreme, uvajanju novih materialov in tehnologij.
  • Doseganje ciljev razumemo kot zadovoljstvo zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnika in družbenega okolja
  • Razvoj vrednot našega podjetja je osnova motivacije zaposlenih in njihove pripadnosti podjetju.
  • Zagotavljamo stalno sodelovanje s kupci in dobavitelji s ciljem izboljševanj