Temeljne usmeritve naše okoljske politike:

  • Prepoznavamo in upoštevamo zakonske zahteve, zahteve lokalnih skupnosti in zahteve drugih zainteresiranih strani, ki so za nas obvezujoče.
  • Nenehno zmanjšujemo odstotek odpadnega materiala v proizvodnji.
  • Koristno uporabimo odpadno toplotno energijo iz naših proizvodnih procesov za ogrevanje prostorov in gretje sanitarne vode in s tem prispevamo k manjši porabi neobnovljivih naravnih virov.
  • Pri načrtovanju proizvodnih zmogljivosti, tehnoloških postopkov in izbiri opreme dajemo enako težo okoljskim vidikom kot poslovnim vidikom (ekonomskim).
  • Preprečujemo nevarnosti za ljudi, živali in rastline ter onesnaženja tal, voda in zraka v vseh aktivnostih.
  • Porabljamo najnižji možni obseg vode za izvajanje naših procesov.
  • Za odgovorno ravnanje z okoljem se nenehno izobražujemo in usposabljamo,
  • Zunanji izvajalci procesov, ki smo jim jih zaupali, delajo skladno z našimi okoljskimi zahtevami.
  • Spodbujamo dobavitelje izdelkov in storitev k uporabi najboljših tehnologij ravnanja z okoljem in/ali k vzpostavljanju sistema ravnanja z okoljem.